Κλινική εικόνα κατάθλιψης σε ανοϊκό και μη-ανοϊκό πληθυσμό

Κλινική εικόνα κατάθλιψης σε ανοϊκό και μη-ανοϊκό πληθυσμό

Κοτρώτσου, Ε., Μπεράτης, Ι., Ελένα, Δ., Μούγιας, Α.

Εισαγωγή: Ο επιπολασμός της κατάθλιψης στην άνοια διαφέρει ανάλογα με τα διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Βασική αιτία του παραπάνω είναι η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των μελετητών για τα διαγνωστικά κριτήρια της κατάθλιψης στην άνοια. Η ανάγκη αποσαφήνισης των συμπτωμάτων αυτών είναι μεγάλη, γιατί φαίνεται πως η κατάθλιψη συνδέεται με αυξημένη επιβάρυνση των φροντιστών και επιδείνωση στις γνωστικές λειτουργίες των ασθενών με άνοια.

Σκοπός της παρούσας έρευνας: είναι η μελέτη πιθανών διαφορών ως προς την εκδήλωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων ανάμεσα σε ασθενείς με άνοια και σε πληθυσμό χωρίς άνοια.

Μέθοδος:H έρευνα πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο μνήμης της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Νέστωρ». Συνολικά, χορηγήθηκε η συντομευμένη μορφή της Γηριατρικής Κλίμακας Κατάθλιψης (GDS-15) σε 348 άτομα, 183 με άνοια και 165 χωρίς.

Αποτελέσματα: Τα επίπεδα κατάθλιψης, όπως αποτυπώθηκε από την ανάλυση, δεν διαφέρουν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο μεταξύ των ατόμων με άνοια και της ομάδας ελέγχου, t(346)= ,73, p >,05. Όμως, η λογαριθμική ανάλυση παλινδρόμησης που πραγματοποιήθηκε έδειξε πως υπάρχουν διαφορές ως προς τα γνωρίσματα της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας μεταξύ των ατόμων με άνοια και της ομάδας ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με άνοια είναι  2.74 φορές πιο πιθανό να δώσουν καταφατική απάντηση στην ερώτηση “Έχετε εγκαταλείψει πολλές από τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά σας” (Wald=14.55, p<,001), ενώ από την άλλη η ομάδα ελέγχου είναι  1.95 φορές πιο πιθανό να δώσει καταφατική απάντηση στην ερώτηση “Φοβάσθε ότι κάτι κακό θα σας συμβεί” (Wald=5.33, p<,05).

Συμπεράσματα: Αν και τα επίπεδα κατάθλιψης δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα σε ανοϊκό και μη ανοϊκό πληθυσμό, παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες, ως προς τη συχνότητα εμφάνισης κάποιων καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατάθλιψης στην άνοια χρήζουν περαιτέρω επιστημονικής μελέτης.

12ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής, Αθήνα, 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια

Αφήστε Σχόλιο

Αποδοχή όρων χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.